ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนฟังสัมมนา Capital Market Research Forum 31 ม.ค. นี้

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๔๗
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจรับฟังมุมมองการลงทุนแบบ Factor Investing ภายใต้ภาวะการลงทุนที่เปลี่ยนไป รวมถึงการนำฐานข้อมูล Factor Library ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่มาใช้ในงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์การลงทุน ในงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ "การเชื่อมโยงงานวิจัยด้าน Factor Investing ให้ตอบโจทย์ธุรกิจตลาดทุน" โดยมี Mr. Vignesh R S (Head of ASEAN Specialist Sales, Bloomberg Singapore) บรรยายให้ข้อมูลเรื่อง "How to Incorporate Factors Models in Your Investment Strategies" ร่วมด้วย รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ. ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ. บางกอกแคปปิตอล และ กิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์ บลจ. กสิกรไทย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง นอกจากนี้ ภายในงานยังมี workshop การใช้โปรแกรมทางการเงิน Bloomberg for Education ที่ศูนย์เรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางการเงิน "SET Fin Lab" ที่ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ผู้สนใจสามารถร่วมงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ "การเชื่อมโยงงานวิจัยด้าน Factor Investing ให้ตอบโจทย์ธุรกิจตลาดทุน" ในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3jdySQC หรือรับชมผ่านทางออนไลน์ Facebook & Youtube: SET Thailand ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด