เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๖:๕๑
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงานประชุมประจำปี "Generali Kick Off 2023" สำหรับทีมคณะผู้บริหารและตัวแทนทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ "YEAR OF GREAT PEOPLE ปีแห่งการสร้างคนคุณภาพ" เพื่อประกาศกลยุทธ์และวิสัยทัศน์การพัฒนาธุรกิจ พร้อมให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพตัวแทนสู่การเป็นมากกว่าตัวแทน
เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก มร.มาร์โค เอนนิโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมด้วย นายชวลิต ทองรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) มร.สตีเฟ่น ฟูลเลอร์ Regional Chief Agency Officer นายบรรณยง นราสวัสดิ์ ที่ปรึกษาประจำส่วนงานกลยุทธ์และสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า นำทีมคณะผู้บริหารตัวแทนจากทั่วประเทศ ร่วมงานประชุม Agency Kick Off 2023 เพื่อผนึกกำลังสร้างพลังตัวแทนคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "YEAR OF GREAT PEOPLE ปีแห่งการสร้างคนคุณภาพ" พร้อมประกาศเป้าหมายและกลยุทธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการยกระดับมาตรฐานตัวแทนสู่ที่ปรึกษาความมั่นคงทางการเงิน นักออกแบบสินทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตแบบครบวงจร เพื่อความสุขของลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ "H.E.A.R.T. Culture เป็นมากกว่าตัวแทน" ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ Human touch ความเป็นมิตรที่เข้าใจและใส่ใจลูกค้า Expertise ความเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า Adaptable สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ Responsive พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงเวลา และ Trustworthy มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า

อีกทั้งยังได้ นายทัพพ์เทพ จาตุพรพิพัฒน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ACEO) และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (DCAO) พร้อมด้วย นายกุลวัสส์ อินจงกลรัศมิ์ นางพิริยาพรรณ ปรีชาลักษณ์ และนายฐิติเมตต์ ธำรงพีระสิทธิ์ มาร่วมให้ความรู้การเตรียมกลยุทธ์และแผนการตลาดเพื่อตอกย้ำการมุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพอีกด้วย

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญวิทยากรสุดพิเศษอย่าง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด พร้อมเคล็ดลับและมุมมองดี ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็น "Great People, Growth Target" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม รร. ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ

ที่มา: เอ พับลิซิสท์

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด