รร.สังกัด กทม.ปักธงคุณภาพอากาศ พร้อมปิด รร.หากมีค่าฝุ่น 70-75 มคก./ลบ.ม.

จันทร์ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ๐๙:๓๕
นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม.กล่าวถึงมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสังกัด กทม.เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ว่า กรุงเทพมหานครได้ดูแลป้องกันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากผลกระทบของฝุ่น PM2.5 โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" ปี 2566
รร.สังกัด กทม.ปักธงคุณภาพอากาศ พร้อมปิด รร.หากมีค่าฝุ่น 70-75 มคก./ลบ.ม.

เมื่อฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนจะพิจารณางดกิจกรรมกลางแจ้งและให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่นอกอาคาร จัดให้มี safe zone เป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียน โดยมีมาตรการปิดโรงเรียน หากฝุ่น PM2.5 มีค่าระหว่าง 70-75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เป็นดุลยพินิจปิดการเรียนการสอนตามอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และผู้อำนวยการเขต ครั้งละไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ สสล.ร่วมกับสำนักการศึกษา กทม.จัดกิจกรรมธงคุณภาพอากาศในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 437 แห่ง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นรายวัน ผลกระทบต่อสุขภาพและวิธีการป้องกันตนเอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 ซึ่งนักเรียนและครูจะตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.airbkk.com และแอปพลิเคชัน : AirBKK เพื่อเป็นข้อมูลการเลือกสีธง ซึ่งแสดงตามค่าฝุ่น รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เพื่อลดมลพิษ เลือกเติมน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์ ไม่จอดรถกีดขวางทางจราจร งดการเผาในที่โล่ง เป็นต้น โดยหากประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบ Traffy Fondue เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่มา: กรุงเทพมหานคร

รร.สังกัด กทม.ปักธงคุณภาพอากาศ พร้อมปิด รร.หากมีค่าฝุ่น 70-75 มคก./ลบ.ม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด