คณะบัญชี SPU นำทีมคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้ "IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล" เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

อังคาร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐:๐๓
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมคณาจารย์คุณภาพ ที่ประกอบด้วย ผศ.รองเอก วรรณพฤกษ์, ดร.เบญจพร โมกขะเวสและ อาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ เข้าบริการวิชาการด้วยการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ "IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล" ให้กับน้องๆนักเรียนระดับปวช.และปวส. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ซึ่งมีน้องๆนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษเป็นจำนวนมาก โดยมี อาจารย์อรรถพันธ์ นามกูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆนี้
คณะบัญชี SPU นำทีมคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้ IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
คณะบัญชี SPU นำทีมคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้ IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด