ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมเป็นหน่วยบริการสปสช. เสริมสร้างสุขภาพดีให้แก่คนไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพ

อังคาร ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ๑๐:๐๔
"บัตรทอง" เป็นสิทธิพื้นฐานในการรักษาพยาบาลของคนไทย เมื่อเจ็บป่วยจะได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลของภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมเป็นหน่วยบริการสปสช. เสริมสร้างสุขภาพดีให้แก่คนไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพ

ล่าสุดร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมเป็นหน่วยบริการสปสช. ยกระดับในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิบัตรทอง รับยาไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพ เฉพาะร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ร่วมให้บริการ

ซึ่งผู้มีสิทธิบัตรทอง จะได้รับยาไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งครอบคลุม 16 อาการเจ็บป่วย ได้แก่ มีไข้, ไอ, เจ็บคอ, ปวดหัว, เวียนหัว, ท้องเสีย, ท้องผูก, ปัสสาวะลำบาก, ตกขาวผิดปกติ, ปวดข้อ, เจ็บกล้ามเนื้อ, บาดแผล, อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน, ความผิดปกติต่างๆ เกี่ยวกับตา และอาการความผิดปกติต่างๆ เกี่ยวกับหู

โดยมีขั้นตอนการเข้ารับบริการ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. แสดงบัตรประชาชน ที่ร้านยาใกล้บ้าน เพื่อตรวจสอบสิทธิ
  2. เภสัชกร ให้ยาและคำแนะนำการใช้ยา เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว
  3. เมื่อครบ 3 วัน เภสัชกรจะโทรติดตามอาการผู้ป่วย

สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ > https://bit.ly/3BbyyHY

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สร้างความสะดวกและความไว้วางใจให้ชุมชน มีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ที่มา: ซีพี ออลล์

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร่วมเป็นหน่วยบริการสปสช. เสริมสร้างสุขภาพดีให้แก่คนไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด