"ติดเข็มประดับไท" เกียรติยศและความภาคภูมิใจลูกนิติศาสตร์ LAW SPU'65

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๙:๑๘
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันเกียรติยศ "พิธีติดเข็มประดับไท" นักศึกษาชั้นปีที่1 และ"พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล" ให้แก่คณะกรรมการนักศึกษานิติศาสตร์ที่ทำกิจกรรม (Staff) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและความเป็นลูกรพีศรีปทุม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
ติดเข็มประดับไท เกียรติยศและความภาคภูมิใจลูกนิติศาสตร์ LAW SPU'65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด