SUPER ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงศรี เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้า 16 MW จ.สระแก้ว

พฤหัส ๐๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๐:๐๙
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SUPER) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ในโอกาสเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ SPP HYBRID ขนาดกำลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ โรงไฟฟ้า จังหวัดสระแก้ว พร้อมการบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้าและจำหน่าย โดยได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โครงการ SPP HYBRID จ.สระแก้ว
SUPER ให้การต้อนรับ ธนาคารกรุงศรี เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้า 16 MW จ.สระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด