วว. หารือ 2 กระทรวงหลัก แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๘:๕๔
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. เดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 โอกาสนี้ได้เข้าพบ Renato Umali Solidum, Jr. The Secretary of Science and Technology และ Alfredo E. Pascual The Secretary of the Department of Trade and Industry เพื่อหารือความร่วมมือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยและฟิลิปปินส์ และเสริมสร้างความร่วมมืออันดีของทั้งสองประเทศต่อไป
วว. หารือ 2 กระทรวงหลัก แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ในการนี้ วว. ได้ลงนามความร่วมมือกับ Letter of Intent ระหว่าง วว. กับ Department of Trade and Industry (DTI) อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของ Department of Science and Technology - Industrial Technology Development Institute (DOST-ITDI)

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. หารือ 2 กระทรวงหลัก แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด