DRT ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดย EXIM BANK เพื่อขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต

ศุกร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๕:๔๖
นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินร่วมกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในโอกาสที่ DRT ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการจาก EXIM BANK วงเงินรวม 400 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ขยายการลงทุนสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-6) ที่โรงงานจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเดินเครื่องจักรเชิงพาณิชย์ได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2567 เพื่อสนับสนุนการเติบโต ณ สำนักงาน EXIM BANK
DRT ลงนามสัญญาสนับสนุนทางการเงินโดย EXIM BANK เพื่อขยายกำลังการผลิตกระเบื้องคอนกรีต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด