รพ.หัวเฉียว จัดอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๐๙:๑๓
โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดรับสมัครอบรม "หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT)" เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีโอกาสรอดชีวิต ไม่เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกหลักการ

ผู้สนใจรับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 02-223-1351 ต่อ 5415 หรือ http://bit.ly/3RopIOb

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด