เผยเส้นทางความสำเร็จ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล กับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022"

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๐:๔๕
เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล โรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้านการรักษาโรคเฉพาะทาง และมุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรค เผยเส้นทางความสำเร็จ สะท้อนภาพองค์กรที่มีความมุ่งมั่นสร้างความผูกพันของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่พนักงานกว่า 10,000 ชีวิต การให้ความสำคัญกับการบริหารบุคลากร การให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างแท้จริง ผ่านรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022"
เผยเส้นทางความสำเร็จ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล กับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employers Thailand Hall of Fame 2022

นางสุภาพร บัญชาจารุรัตน์ ผู้อำนวยการสายทรัพยากรบุคคล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล กล่าวว่า รางวัล "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022" เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เราภูมิใจ ถือเป็นการการันตีถึงความใส่ใจบุคลากรในองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรงพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ต่อไป

"รางวัลที่ได้ถือเป็นสิ่งที่เราภูมิใจ แต่สิ่งที่เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลให้ความสำคัญคือ การจัดการในบ้านของเราให้ดี เราไม่ได้โฟกัสว่าต้องได้รางวัลทุกปี แต่อยากให้คนภายนอกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาว่า ในแต่ละปีโรงพยาบาลในเครือฯ มีอะไรที่ยังต้องปรับให้ดียิ่งขึ้น และคิดเสมอว่าทุกๆ ปียังมีอะไรที่ต้องพัฒนา จุดบกพร่องอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข และถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่ดีอยู่แล้วก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้ เราต้องพัฒนาจุดที่ดีนี้เพื่อต่อยอดให้แข็งแรงในทุกๆ ปีเช่นกัน"

ทั้งนี้รางวัล Best Employers Thailand Hall of Fame มีเกณฑ์การคัดเลือกองค์กรสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยแต่ละปี มาจากการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศไทย โดยรางวัล "Best Employers Thailand Hall of Fame 2022" นี้ นับเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเครือโรงพยาบาลฯ ที่ตอกย้ำถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดของการบริหารคนผ่าน 3 สิ่งสำคัญ ได้แก่ การทำให้บุคลากรเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ เป็นคนที่มีความสุขในเวลาทำงาน เราจึงมีช่องทางที่บุคลากรสามารถติดต่อได้โดยตรงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับทั้งหมด อีกทั้งการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรอย่างมากมาย อาทิ ฟิตเนส คลาสเต้น คาราโอเกะ ชมรมกิจกรรมต่างๆ เพื่อมอบความสุขและสุขภาพที่ดีผ่านไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล มีทั้งหมด 11 โรงพยาบาล ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะดูแลในเรื่องของบุคลากรทั้งหมดกว่า 10,000 ชีวิต ข้อดีของการมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง นั่นคือสามารถถ่ายโอนพนักงานไปใน 11 โรงพยาบาลได้ทันที ดังนั้นเราจึงไม่เกิดภาวะขาดคนในการดูแลผู้ป่วย ทำให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง และยังมี โครงการ Healthy Together ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ออกแบบไว้สำหรับพนักงานขององค์กร เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมที่จะส่งต่อความสุข ผ่านการดูแลผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลได้อย่างเต็มที่ ถึงแม้ผู้ป่วยจะมาด้วยความทุกข์ใจมากเพียงไหน เมื่อได้มาพบกับบุคลากรที่พร้อมช่วยเหลือก็สามารถมีความสุขได้อีกครั้ง และยังได้มีการต่อยอด นำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มลูกค้าของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ในระดับองค์กรอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมแห่งอนาคตด้านสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ จึงจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมประจำปี เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร ต่อยอดไอเดียผลงานของบุคลากร ออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยขยายผลการใช้งานครอบคลุมโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ทั้ง 11 แห่ง นำมาสู่การยกระดับคุณภาพงานบริการ ช่วยขับเคลื่อนพัฒนา Smart Hospital สู่ความเป็นเลิศ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้บริการ โดยนึกถึงผู้ป่วยเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการตรวจติดตามสุขภาพเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ผลงานที่ได้รับรางวัล เช่น ผลงานนวัตกรรม PNI ระบบป้องกันแผลกดทับอัตโนมัติ จาก รพ.พญาไท 3 ผลงานนวัตกรรม แผ่นแปะข้อเข่าเสื่อมแทนการฉีดยา จาก รพ.พญาไท 2 และ ผลงานวัตกรรม อ่างอาบน้ำเด็กแบบเคลื่อนที่ & การรักษาแบบเคลื่อนที่สำหรับเด็กทารก จาก รพ. เปาโล พหลโยธิน เป็นต้น

"ต้องขอขอบคุณลูกค้า รวมถึงทุกคำติชมต่างๆ ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นมา เพื่อให้ทีมทรัพยากรบุคคลได้นำแนวทางในการบริหารคน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการให้บริการ การดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพได้มาลองใช้บริการที่เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเชิงป้องกัน เช่น การตรวจสุขภาพ และการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มากประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะดูแลลูกค้าทุกท่านให้ได้รับสุขภาพที่ดีและมีความสุขกลับไป" นางสุภาพร กล่าวปิดท้าย

สอบถามการให้บริการ หรือดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมของโรงพยาบาลพญาไทได้ทางเว็บไซต์ www.phyathai.com, เฟสบุ๊ก https://web.facebook.com/PhyathaiHospitalFanpage และโรงพยาบาลเปาโลได้ทางเว็บไซต์ www.paolohospital.com, เฟสบุ๊ก https://web.facebook.com/PaoloHospital

ที่มา: PR Room

เผยเส้นทางความสำเร็จ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล กับรางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่น Best Employers Thailand Hall of Fame 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด