มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๑:๐๒
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30น. มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ นำโดย ดร.ชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ พร้อมคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี

การบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ มีโอกาสได้เดินชมกระบวนการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญอธิบายถึงกระบวนการจัดทำ เพื่อเป็นความรู้ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ยังคงยึดมั่น และดำเนินงานตามปณิธาน "ใส่ใจสังคม ระดมจิตอาสา พัฒนาการศึกษาไทย" พร้อมที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ตระหนักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา

ที่มา: มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ

มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด