DEK การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "Agile"เทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยเจ้าของบริษัท iHerb Group

จันทร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๕:๕๖
ผศ.ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล หัวหน้าสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในหัวข้อ "Agile" เทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยมี คุณยัญชัย บุญใช้ เจ้าของบริษัท iHerb Group ผู้รับผลิตอาหารเสริม มาตรฐานสากล ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนสร้างธุรกิจ และการจัดการองค์กรอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อมด้วยเทคนิคดีๆ แก่นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ณ ห้อง ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
DEK การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Agileเทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยเจ้าของบริษัท iHerb Group
DEK การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง Agileเทคนิคการทำงานขององค์กรยุคใหม่ โดยเจ้าของบริษัท iHerb Group

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด