ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์

ศุกร์ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๐:๑๑
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เอ็มโอยูร่วมกับสมาคมลอนเทนนิสฯ  เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาเทนนิสระดับชาติและนานาชาติ
ม.วลัยลักษณ์ เอ็มโอยู สมาคมลอนเทนนิสฯ เตรียมจัดแข่งขันไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาริสา ภูมิภาค ณ หนองคาย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารอำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับภารกิจทางด้านการกีฬาอย่างหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วยทางด้านวิชาการ ที่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาสำหรับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและสุขภาพควบคู่กันไป การเปิดหลักสูตร พลศึกษา (ครุศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น ส่วนกิจกรรมส่งเสริมกีฬา มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับสมาคม และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะให้การสนับสนุนในด้านสนามแข่งขัน สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนที่พัก และบุคลากรทางการกีฬา เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชและภาคใต้อีกด้วย

ด้านนายไทยทนุ วรรณสุข กล่าวว่า สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในรายการ ITF Men's และ ITF Women's ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นรูปแบบการแข่งขันกีฬาเทนนิส ในระดับอาชีพ เพื่อสะสมคะแนนอันดับโลก เป็นไปตามระเบียบของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International Tennis Federation: ITF) ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว ชายคู่ และหญิงคู่ การแข่งขันครั้งนี้จะมีนักกีฬาจากประเทศไทย และต่างประเทศ (ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป) อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และออสเตรเลีย เป็นต้น เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 200 คน

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรทางการกีฬา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด