PRTR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พุธ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ๑๓:๒๘
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,320 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "PRTR"
PRTR เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด