นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การลอบวางระเบิดที่กรุงเทพฯ

พฤหัส ๐๔ มกราคม ๒๐๐๗ ๐๗:๕๐
กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การลอบวางระเบิดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 แก่คณะทูตต่างประเทศ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ โดยหลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5170

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด