กสิกรไทย สุดยอดแบงก์เพื่อเอสเอ็มอีในเอเชียแปซิฟิก

จันทร์ ๑๑ มิถุนายน ๒๐๐๗ ๑๕:๓๑
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัล Excellence in SME Banking Award จากนิตยสาร The Asian Banker เป็นสุดยอดแบงก์ให้บริการทางการเงินแก่เอสเอ็มอีดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก หลังโชว์ผลงานให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อ คำปรึกษา ความรู้ เดินหน้าเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ เป็น 30% ภายในปีหน้า
นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า นิตยสาร The Asian Banker ซึ่งเป็นนิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย ได้ยกย่องให้ธนาคารกสิกรไทย เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินแก่เอสเอ็มอียอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2549 โดยได้รับรางวัล Excellence in SME Banking Award 2006 ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับเอเชียแปซิฟิก จากการประกาศรางวัล Excellence in Product and Processes Awards (Asia Pacific and Gulf States) 2007
ทั้งนี้ในการพิจารณาตัดสินรางวัลดังกล่าว ทางนิตยสาร The Asian Banker ได้ทำการสำรวจและประเมินสถาบันการเงินในเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 135 แห่ง ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล Excellence in SME Banking Award ซึ่งเป็นรางวัลระดับภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยสามารถให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพได้เหนือกว่าธนาคารแห่งอื่นในภูมิภาคนี้
ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมุ่งให้บริการลูกค้าเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร โดยมีการออกบริการด้านสินเชื่อเพื่อเอสเอ็มอีหลากรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการสินเชื่อเอสเอ็มอี K-SME Credit ที่ลูกค้าจะสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อภายใน 3 วันทำการ และจะได้รับเงินสินเชื่อภายใน 10 วันทำการ ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท นอกจากนั้นยังดำเนินโครงการ K SME Care เพื่อพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย
การสนับสนุนด้านเงินทุนในรูปแบบกองทุนของธนาคารที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจของลูกค้า มีวงเงินเบื้องต้น 200 ล้านบาท การให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ โดยความร่วมมือของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (KIAsia)
การให้บริการข้อมูลบทวิเคราะห์และข่าวสารแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของบริษัท ศูนย์วิจัย กสิกรไทย เพื่อประกอบการตัดสินใจและการป้องกันความเสี่ยงในธุรกิจ
การสนับสนุนด้านความรู้ ซึ่งธนาคารได้ร่วมมือกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น ในปี 2550
ขณะนี้ธนาคารกสิกรไทยมีฐานลูกค้าเอสเอ็มอีอยู่ประมาณ 2 แสนราย และตั้งเป้าจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเป็น 30% ภายในปี 2551

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด