นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวประจำสัปดาห์

พุธ ๒๕ กรกฎาคม ๒๐๐๗ ๐๗:๕๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด