ม.นเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงินในประเทศไทยและภูมิภาค

พฤหัส ๐๘ มกราคม ๒๐๐๔ ๑๑:๑๘
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--ม.นเรศวร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงินในประเทศไทยและภูมิภาค"
บรรยายโดย ดร.ดอน นาครทรรพ
(ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา) เศรษฐกร สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2547
เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 3204 อาคารคณะวิทยาการจัดการฯ
ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการฯ โทร.0-5526-1000 ต่อ 2095,2098
Fax.0-5526-1037--จบ--
-รก-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด