ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2547)

ศุกร์ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๔ ๐๗:๔๔
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547
09.00 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อ่านสารของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และกล่าว
สุนทรพจน์ในพิธีเปิดการสัมมนา " The New Partnership for Africa's
Development (NEPAD) ที่ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
15.00 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง
การต่างประเทศจะแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการหารือระหว่างนายวีระศักดิ์
ฟูตระกูล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับนาย Darryl Johnson
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายงาน
ประจำปีด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐฯ ที่ห้องแถลงข่าว กระทรวงการ
ต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 643-5105 โทรสาร. 643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
-พห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด