ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (30 เมษายน 2547)

ศุกร์ ๓๐ เมษายน ๒๐๐๔ ๐๘:๐๕
กรุงเทพฯ--30 เม.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2547
16.30 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศ แถลงข่าว (1) เหตุการณ์ในภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2547 และ (2) ผลการบรรยายสรุปสถานการณ์ภาคใต้ให้แก่
คณะฑูตานุทูตในประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน
2547 น. เวลา 14.30 น. (สื่อมวลชนสามารถถ่ายภาพการบรรยาย
สรุปได้เท่านั้น)ที่ศูนย์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 643-5105 โทรสาร. 643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
-นท-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด