ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (4 พฤษภาคม 2547)

อังคาร ๐๔ พฤษภาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๕๘
กรุงเทพฯ--4 พ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547
16.30 น. นาย Datuk Seri Syed Hamid bin Syed Jarfar ALbar รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย เข้าพบและหารือข้อราชการกับ
ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่
ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 643-5105 โทรสาร. 643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
-นท-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด