โรงพยาบาลหนองจอกสร้างอาคารใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริการประชาชน

พฤหัส ๒๔ มิถุนายน ๒๐๐๔ ๑๑:๑๕
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--กทม.
เมื่อวานนี้ (23 มิ.ย.47) เวลา 10.15 น. ที่โรงพยาบาลหนองจอก น.พ.ประพันธ์ กิติสิน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธียกเสาเอกและวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลหนองจอก ซึ่งมีพิธีการทางศาสนา ทั้งศาสนาอิสลาม พราหมณ์ และพุทธ โดยมีน.พ.ปิตินันท์ ณัฐรุจิโรจน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.มาโนชญ์ ลีโทชวลิต รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ น.พ.ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองจอก และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากอาคารของโรงพยาบาลหนองจอกมีความคับแคบ ประกอบกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการของโรงพยาบาลมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลหนองจอกถึง 350-400 คนต่อวัน ดังนั้นโรงพยาบาลหนองจอกจึงได้กำหนดสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้น โดยจัดสร้างเป็นอาคาร 5 ชั้น พื้นที่รวม 17,000 ตร.ม. ใช้งบประมาณก่อสร้าง 293 ล้านบาท ภายในอาคารจะจัดให้เป็นส่วนของสำนักงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหอผู้ป่วย ซึ่งได้ขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยใน จากเดิมจำนวน 60 เตียง เป็น 200 เตียง ซึ่งเมื่ออาคารอเนกประสงค์ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงพยาบาลจะมีศักยภาพรองรับประชาชนที่มารับบริการได้อย่างทั่วถึง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนชาวกทม. เป็นหน้าที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองล้วนเป็น โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีจำนวนเตียงผู้ป่วยใน 60 เตียง ดังนั้นเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนที่มีมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล
กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยขยายโรงพยาบาลขนาดเล็ก ให้เป็นโรงขนาดกลางหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน ดังกล่าว รวมทั้งจะเพิ่มศักยภาพและจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลต่อไป--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด