กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

พฤหัส ๒๔ มิถุนายน ๒๐๐๔ ๑๓:๕๕
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
กองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยรับสมัครนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๗ คน และนายทหารประทวน จำนวน ๓๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ฯ กรุณาแจ้งยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง หมายเลขโทรศัพท์ ให้หน่วยต้นสังกัด ส่งถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๑, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๕ หรือ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๓๖--จบ--
-นท-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด