ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (7 กรกฎาคม 2547)

พุธ ๐๗ กรกฎาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๕๘
กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2547
15.00 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวง
การต่างประเทศ นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายกมล อุปแก้ว
ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อแห่งประเทศไทย และ Mr.Tony Lisle
Team Leader, UNAIDS Thailand ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุม
ระดับรัฐมนตรีของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยโรคเอดส์ ครั้งที่ 2
(The Second Asia-Pacific Minsterial Meeting on HIV/AIDS)
ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2547 ณ ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
--อินโฟเควสท์ (พห)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด