กองทัพเรือ จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

พฤหัส ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๐๔ ๐๙:๕๘
กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยมีข้าราชการจำนวน ๗๓ นาย เป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๗ นาย และนายทหารประทวน จำนวน ๓๖ นาย โดยกำหนดพิธีถวายพระพรชัยและปลงผมนาค ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. เทศน์สอนนาค เวลา ๑๘.๐๐ น. และอุปสมบทในวันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผู้ประสงค์จะร่วมกุศลในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๘๘๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๗ หรือร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ เจ้าหน้าที่การเงิน กองทัพเรือ ในวันพิธีดังกล่าว ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร--จบ--
--อินโฟเควสท์ (นท)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด