ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (19 สิงหาคม 2547)

ศุกร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๕๖
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2547
11.30 น. - นาย Miltiadis Hiskakis เอกอัครราชทูตกรีซเข้าเยี่ยมคารวะ
โดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการ
ต่างประเทศ
13.30 น. - คณะกงสุลกิตติมศักดิ์ฯ เยี่ยมคารวะ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
สถานที่ วิเทศสโมสร ส่วนที่ 2
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
14.30 น. - พิธีลงนามบันทึกวาจาแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารเพื่อการมีผลบังคับใช้
ของความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหภาพ
เบลโกลักเซมเบอร์ก เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนต่าง
ตอบแทน โดยนายประชา คุณะเกษม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับ นาย Pierre Jean Marie Antoine Vaesen
เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในนาม
สหภาพเบลโกลักเซมเบอร์ก ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ
15.00 น. - พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โดย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
สถานที่ วิเทศสโมสร ส่วนที่ 3
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
16.00 น. - นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา อธิบดีกรมวิเทศสหการ
และศาสตราจารย์ พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมลงนามบันทึกช่วยจำ
ความร่วมมือ "โครงการเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
ระหว่างกรมวิเทศสหการและมหาวิทยาลัยมหิดล"
เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ห้องประชุม 1 กรมวิเทศสหการ ถนนกรุงเกษม
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
--อินโฟเควสท์ (พห)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด