ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (15 ตุลาคม 2547)

ศุกร์ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๓๙
กรุงเทพฯ--15 ต.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2547
11.30 น. - นาย K.Natwar Singh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย
เข้าพบและหารือกับ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ที่ห้อง Librar โรงแรมโอเรียลเต็ล
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--
--อินโฟเควสท์ (พห)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด