ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (3 ธันวาคม 2547)

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๕๑
กรุงเทพฯ--3 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2547
09.00 น. - นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการทีดี
และพลังของแผ่นดินของข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2547 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
15.00 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชนีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด