ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (7 ธันวาคม 2547)

อังคาร ๐๗ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๔๔
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2547
11.00 น. - การแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศร่วมกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศ ณ สวนเบญจกิติ
วันที่ 9 ธันวาคม 2547 โดย
1. ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย
2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ที่ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด