ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (8 ธันวาคม 2547)

พุธ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๔๘
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2547
11.30 น. - นาย Darryl Norman Johnson เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยม
คารวะ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ในโอกาสพ้นหน้าที่ ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
12.00 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ที่ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ
14.30 น. - นาย Klauspeter Schmallenbach เอกอัครราชทูตคณะกรรมาธิการยุโรป
เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
17.30 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นำคณะทูตเข้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด