ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (14 ธันวาคม 2547)

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๓๙
กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2547
15.00 น. - นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็น
ประธานการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเดินทางแบบ
e-passport ณ ห้องแถลงข่าวกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด