ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (15 ธันวาคม 2547)

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๔๓
กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547
08.00 น. - กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์
กำหนดจัดการสัมมนาคลังสมองกรอบความร่วมมือเอเชีย
(ACD Think Tank Symposium) ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2547
ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เซอราตัน กรุงเทพฯ
17.00 น. - นาย Miles Kupa เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบวาระประจำการ
ในประเทศไทย ที่ห้องรับรอง ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด