ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (27 ธันวาคม 2547)

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๐๗:๒๖
กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2547
09.30 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จะเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดทางวิชาการเรื่อง
"การต่างประเทศสีเขียย;นโยบายการต่างประเทศ การเมืองระหว่าง
ประเทศกับสิ่งแวดล้อม" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
สื่อมวลชนที่สนใจโปรดลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนสื่อมวลชน
ด้านหน้าวิเทศสโมสร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เวลา 08.30 น.
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด