ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (29 ธันวาคม 2547)

พุธ ๒๙ ธันวาคม ๒๐๐๔ ๑๔:๐๓
กรุงเทพฯ--29 ธ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2547
14.00-14.30 น. - นาย Fahmi Bin Ali Al Jowder รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โยธาและการเคหะบาห์เรน เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุรเกียรติ์
เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศ
ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
14.30 น. - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
คนไทยที่มาลดีฟ และความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เพิ่มเติม ที่ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ
14.30 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
ช่วยเหลือภาคใต้จากนาย Zhang Jiuhuan เอกอัครราชทูตจีน
ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
14.45 น. - ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบเงิน
ช่วยเหลือภาคใต้จากนาย Yoon Jee-joon เอกอัครราชทูต
เกาหลีใต้ ที่ห้องรับรอง 1 ชั้น 5 กระทรวงการต่างประเทศ
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด