บริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมแข่งกันกีฬาสมาคมโทรคมนาคม ประจำปี 2540

จันทร์ ๑๗ พฤศจิกายน ๑๙๙๗ ๑๕:๕๙
กรุงเทพ--17 พ.ย.--ปชส.งานกีฬาโทรคมนาคมฯ
นายศรีภูมิ ศุขเนตร นายกสมาคมโทรคมนาคม และนายสมิทธ ธรรมสโรช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะอุปนายกและประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสมาคมโทรคมนาคม ประจำปี 2540 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2540 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม รวมทั้งยังเป็นสร้างความรักและความสามัคคีซึ่งกันและกัน ณ สนามอินทรีสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 17 บริษัท อาทิ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณปิยวรรณ ขวัญอ่อน ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานกีฬาโทรคมนาคมฯ โทร. 240-3000-3 ต่อ 2824--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด