เทคโนฯพระนครเหนือร่วมมือ เอธนิค เอิร์ธพัฒนาบุคลากรจาวา

ศุกร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๐๐ ๑๔:๑๑
กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง
บริษัท เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง จำกัด โดย นางสาวรัมภา เบญจรัตนาภรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ โดย รศ. บรรเลง ศรนิล อธิการบดี ร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร นักพัฒนาโปรแกรม ด้านภาษา Java ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้านเครื่องมือ บุคลากร และเทคโนโลยี ที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีของภาษา Java ของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้และความเชี่ยวชาญดังกล่าว แก่บุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพเพียงพอ ที่จะก้าวเข้าสู่วงการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล อันเป็นการสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับบุคลากรเหล่านั้น และเป็นการสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศต่อไป
Java เป็นภาษาที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบ เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตในอนาคต JAVA เป็นภาษาที่มีโครงสร้างที่ดีด้วยการใช้หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี แบบต่อยอด นั่นคือ จะสามารถทำงานต่อบนโปรแกรมที่ถูกเขียนไว้แล้ว ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีระดับความปลอดภัยสูง จึงเป็นการยากที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องหรือระบบข้อมูลของผู้ใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว Java จึงเข้ามามีบทบาทต่อทุกอุตสาหกรรม และ ผู้ที่สามารถใช้ภาษา Java ได้ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถทำรายได้เข้าประเทศอย่างมากอีกด้วย
นอกจากนี้บริษัท เอธนิคเอิร์ธ ยังได้พัฒนา เว็บไซด์ www.javaclubthailand.net ซึ่งประกอบไปด้วยสาระที่น่าสนใจหลายด้าน เช่น Java & Web Resources, Job Classified, Member Activities, Member Lounge, Training & Seminar และ Java Showcase เพื่อเป็นสื่อกลางความรู้ทางด้านภาษา JAVA และเป็นแหล่งค้นคว้าของคนรุ่นใหม่และนักพัฒนาโปรแกรมทั้งหลาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บจก. เอธนิค เอิร์ธ ดอท คอม โฮลดิ้ง
ณัฐณิชา จิตบรรจง
โทร 652-8836-8 หรือ 01-633-2730
E-mail: [email protected] จบ--
-อน-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด