สจพ. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สจพ.'43

ศุกร์ ๑๑ สิงหาคม ๒๐๐๐ ๑๔:๓๙
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--สจพ.
สจพ. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สจพ.'43 เน้นผลงานวิจัยและพัฒนาเดินหน้าโชว์ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ บรรเลง ศรนิล อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดเผยว่า เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั้นทางสถาบันได้มีนโยบายให้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับปีนี้ที่ใช้ชื่อว่า "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สจพ.'43" โดยกำหนดให้จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2543 เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะ "พระ-บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" กิจกรรมภายใน "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สจพ.'43" นี้ จัดให้มีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ที่ประดิษฐาน ณ สถาบัน การแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฯลฯ ตลอดจนงานประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2543 ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้สร้างผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่สายตาประชาชนและมุ่งเน้นให้สามารถนำออกไปใช้ได้จริง ยิ่งในสภาพเศรษฐกิจของประเทศกำลังถดถอย ทางรอดของประเทศชาติก็คือ"การพึ่งตัวเองให้มากขึ้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ" ขึ้นใช้ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สจพ.' 43 พร้อมโชว์ผลงานที่เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง "เกมรามเกียรติ์" ผลงานของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เครื่องตัดแก๊สอัตโนมัติ รถประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องรีไซเคิลแผ่นใส เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มเอ็กซเรย์ Homepage การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น รถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มชนิดไม่ปิดผนึกแบบอัตโนมัติ ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยผ่าน Internet การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์พลาสติก การผลิตสื่อการเรียน การสอนที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการกัดกร่อน การสร้างนักลงทุนใหม่ในภาคการผลิต SME ในด้านการผลิตเพื่อไปประกอบอาชีพ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง การสาธิตหุ่นยนต์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศจากประเทศญี่ปุ่นปี 2543 "ทีมโทมาฮอคก์" ล่าสุดกับผลงานนวัตกรรมชิ้นใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์กับการประดิษฐ์ "หุ่นยนต์สีซอ" ที่สามารถแสดงการสีซอ ควบคุมด้วยสมองกล ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของทีมหุ่นยนต์ สจพ. ที่สร้างสรรค์ด้วยการบรรเลงดนตรีไทยได้ไพเราะด้วยหุ่นยนต์สีซอโดยออกแบบเป็นหุ่นยนต์เพศหญิง ตลอดจนผลงานและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายภายในงานสัปดาห์วิทยา-ศาสตร์ สจพ.' 43
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 913-2500-24, 585-8541-8 ต่อ 1121, 1166 โทรสาร 586-9001, 587-4350 ในวันเวลาราชการ--จบ--
-นศ-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด